TERMENI ŞI CONDIŢII

Prin accesare, navigarea prin şi/sau utilizarea oricărui site web AVBV sunteţi de acord să respectaţi următorii termeni şi condiţii:

 1. AVBV face eforturi rezonabile pentru a asigura exactitatea informaţiilor publicate pe site-ul său web.
 2. Site-ul web vă este furnizat fără garanţii de orice fel (exprese sau implicite) şi utilizarea de către dvs. a site-ului web AVBV şi a conţinutului acestuia se face în totalitate pe propriul dvs. risc. În special, trebuie să suportaţi riscurile inerente asociate utilizării World Wide Web. AVBV nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru funcţiile conţinute pe site-ul web AVBV şi nu va fi responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune şi pentru nicio problemă tehnică (inclusiv, dar fără a se limita la viermi şi viruşi) pe care le puteţi întâmpina cu site-ul web sau pentru incompatibilitatea site-ului web cu orice echipament, software sau legături de telecomunicaţii pe care le utilizaţi. 
 3. AVBV nu va fi răspunzător faţă de dvs. sau vreun terţ pentru orice pierdere sau daună directă, pe cale de consecinţă sau incidentală (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea economiilor anticipate, cheltuielile pierdute) sau orice pierdere indirectă care apare din sau este legată de utilizarea site-ului web AVBV.
 4. Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor şi mărcile comerciale, din materiale publicate de sau în numele AVBV pe site-ul web (de ex. text şi imagini) aparţin AVBV şi/sau licenţiatorilor/sponsorilor săi. Conţinutul site-ului web nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, descărcat, postat sau transmis sub nicio formă sau prin niciun mijloc, inclusiv, dar fără a se limita la fotocopierea electronică, mecanică sau înregistrarea fără acordul prealabil scris al  AVBV. Sunteţi de acord că materialele şi conţinutul din prezentul document sau furnizate sunt destinate exclusiv utilizării dvs. personale şi nu pot fi utilizate în scopuri comerciale sau distribuite comercial. 
 5. În cazul în care computerul nu este compatibil cu tehnologia necesară, incluzând, dar fără a se limita la criptare, este posibil să nu puteţi utiliza anumite servicii sau să accesaţi anumite informaţii de pe site-ul web.
 6. Site-ul web poate conţine linkuri către site-uri web ale părţilor terţe. AVBV nu are control asupra unor astfel de site-uri web terţe, nu le susţine neapărat şi nu acceptă nicio responsabilitate legat de acestea, inclusiv în ceea ce priveşte conţinutul, precizia sau funcţia lor. În consecinţă, AVBV vă recomandă să examinaţi cu atenţie anunţurile legale ale unor astfel de site-uri web terţe şi să vă informaţi cu privire la eventualele modificări aduse acestora.
 7. AVBV exclude orice răspundere, indiferent de contract, prejudiciu (inclusiv răspunderea pentru neglijenţă) sau altfel, pentru exactitatea, adecvarea, calitatea sau completitudinea oricăror informaţii, precum şi valoarea şi integritatea bunurilor şi serviciilor oferite de terţi pe site-ul web.
 8. AVBV poate să suspende sau să modifice întreaga sau orice parte a serviciilor oferite pe site-urile sale web, indiferent de motiv, în orice moment, la discreţia sa.
 9. AVBV îşi rezervă dreptul de a modifica periodic aceşti termeni şi condiţiile, modificările devenind efective imediat după publicarea termenilor şi condiţiilor pe site-urile web.  Termenii şi condiţiile revizuite vor fi considerate ca fiind acceptate de dvs. după ce vizitaţi site-ul web AVBV.

 

TERMENI ŞI CONDIŢII

 

Prin accesare, navigarea prin şi/sau utilizarea oricărui site web AVBV sunteţi de acord să respectaţi următorii termeni şi condiţii:

 1. AVBV face eforturi rezonabile pentru a asigura exactitatea informaţiilor publicate pe site-ul său web.

 2. Site-ul web vă este furnizat fără garanţii de orice fel (exprese sau implicite) şi utilizarea de către dvs. a site-ului web AVBV şi a conţinutului acestuia se face în totalitate pe propriul dvs. risc. În special, trebuie să suportaţi riscurile inerente asociate utilizării World Wide Web. AVBV nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru funcţiile conţinute pe site-ul web AVBV şi nu va fi responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune şi pentru nicio problemă tehnică (inclusiv, dar fără a se limita la viermi şi viruşi) pe care le puteţi întâmpina cu site-ul web sau pentru incompatibilitatea site-ului web cu orice echipament, software sau legături de telecomunicaţii pe care le utilizaţi.
   
 3. AVBV nu va fi răspunzător faţă de dvs. sau vreun terţ pentru orice pierdere sau daună directă, pe cale de consecinţă sau incidentală (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea economiilor anticipate, cheltuielile pierdute) sau orice pierdere indirectă care apare din sau este legată de utilizarea site-ului web AVBV.

 4. Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor şi mărcile comerciale, din materiale publicate de sau în numele AVBV pe site-ul web (de ex. text şi imagini) aparţin AVBV şi/sau licenţiatorilor/sponsorilor săi. Conţinutul site-ului web nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, descărcat, postat sau transmis sub nicio formă sau prin niciun mijloc, inclusiv, dar fără a se limita la fotocopierea electronică, mecanică sau înregistrarea fără acordul prealabil scris al  AVBV. Sunteţi de acord că materialele şi conţinutul din prezentul document sau furnizate sunt destinate exclusiv utilizării dvs. personale şi nu pot fi utilizate în scopuri comerciale sau distribuite comercial.

 5. În cazul în care computerul nu este compatibil cu tehnologia necesară, incluzând, dar fără a se limita la criptare, este posibil să nu puteţi utiliza anumite servicii sau să accesaţi anumite informaţii de pe site-ul web.

 6. Site-ul web poate conţine linkuri către site-uri web ale părţilor terţe. AVBV nu are control asupra unor astfel de site-uri web terţe, nu le susţine neapărat şi nu acceptă nicio responsabilitate legat de acestea, inclusiv în ceea ce priveşte conţinutul, precizia sau funcţia lor. În consecinţă, AVBV vă recomandă să examinaţi cu atenţie anunţurile legale ale unor astfel de site-uri web terţe şi să vă informaţi cu privire la eventualele modificări aduse acestora.

 7. AVBV exclude orice răspundere, indiferent de contract, prejudiciu (inclusiv răspunderea pentru neglijenţă) sau altfel, pentru exactitatea, adecvarea, calitatea sau completitudinea oricăror informaţii, precum şi valoarea şi integritatea bunurilor şi serviciilor oferite de terţi pe site-ul web.

 8. AVBV poate să suspende sau să modifice întreaga sau orice parte a serviciilor oferite pe site-urile sale web, indiferent de motiv, în orice moment, la discreţia sa.

 9. AVBV îşi rezervă dreptul de a modifica periodic aceşti termeni şi condiţiile, modificările intrând în vigoare imediat după publicarea termenilor şi condiţiilor pe site-urile web. Termenii şi condiţiile revizuite vor fi considerate ca fiind acceptate de dvs. după ce vizitaţi site-ul web AVBV.